Kansanedustajat pelastivat sairauskohtauksen saaneen miehen hengen Espoossa

Veera Ruoho (ps) ja Arja Juvonen (ps). Arja Juvonen (ps) ja Veera Ruoho (ps) onnistuivat palauttamaan pulssin noin 60-vuotiaalle miehelle, joka sai sairauskohtauksen perussuomalaisten teltalla Espoon Leppävaarassa.

Brahenpuiston koulua esitetään yhdistettäväksi Kalasataman kouluun

Bra­hen­puis­ton erityiskou­lua esi­te­tään yh­dis­tet­tä­väk­si Ka­la­sa­ta­man uu­teen pe­rus­kou­luun Hel­sin­gis­sä. Muu­tos tu­li­si voi­maan en­si vuon­na syys­lu­ku­kau­den alus­sa. Ope­tus­lau­ta­kun­nan suo­men­kie­li­nen jaos­to päät­ti asias­ta ko­kouk­ses­saan tiis­tai­na.

Uusimmat uutiset
  1. Eilen 05.10.15
Näytä lisää