Merivoimat: Mahdollinen vedenalainen kohde Helsingin edustalla - varoitus käsisyvyyspommeilla

Me­ri­voi­mat ha­vait­si mah­dol­li­sen ve­den­alai­sen koh­teen Suo­men­lah­del­la maa­nan­tai­na. Koh­de pai­kan­net­tiin Suo­men alue­ve­sien si­sä­puo­lel­le lä­hel­lä alue­ve­si­ra­jaa Hel­sin­gin edus­tal­la.
Uusimmat uutiset
  1. Eilen 27.4.15
  2. 26.4.15
Näytä lisää